Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring voor profielen worden onze praktijken, waaronder je keuzes, uitgelegd met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van bepaalde gegevens, waaronder je persoonsgegevens, in verband met de Sustainable Family dienst.

Contact met ons opnemen

Als je algemene vragen hebt over je account of over hoe je contact kunt opnemen met de klantenservice voor ondersteuning, ga je naar ons online-Helpcentrum.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Sustainable Family bv. Als je contact met ons opneemt voor hulp, moeten we mogelijk als veiligheidsmaatregel je identiteit controleren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

Verzameling van gegevens

We ontvangen en bewaren gegevens over jou, zoals de volgende:

 • Gegevens die je aan ons verstrekt: We verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt, waaronder:
  • je naam, e-mailadres, betaalmiddel(en), telefoonnummer en andere identificerende elementen die je mogelijk gebruikt (zoals een naam in de game). We verzamelen deze gegevens op diverse manieren, onder meer wanneer je ze invoert tijdens het gebruik van onze dienst, contact hebt met onze klantenservice of deelneemt aan enquêtes of marketingpromoties;
  • gegevens wanneer je ervoor kiest om beoordelingen te geven, je voorkeuren te verstrekken, je accountinstellingen op te geven (met inbegrip van voorkeuren die zijn ingesteld in het gedeelte ‘Account’ van onze website) of ons op een andere manier gegevens te verstrekken via onze dienst of op een andere locatie.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen: We verzamelen gegevens over jou en je gebruik van onze dienst en over je interactie met ons en onze advertenties, alsmede gegevens over je netwerk, netwerkapparaten en computer of andere Sustainable Family-compatibele apparaten waarop je onze dienst gebruikt (zoals gameconsoles, smart-tv’s, mobiele apparaten, settopboxen en andere apparaten voor streaming media). Deze gegevens omvatten:
  • je gebruik van de Sustainable Family-dienst, waaronder selectie van content die je hebt gekeken;
  • je interacties met onze e-mails en tekstberichten en met onze berichten via onze kanalen voor push- en onlineberichten;
  • details over je interactie met onze klantenservice, zoals de datum, het tijdstip en de reden waarom je contact met ons hebt opgenomen, transcripties van de chatsessies en, als je ons belt, je telefoonnummer en opgenomen gesprekken;
  • apparaat-id’s of andere unieke id’s, waaronder voor netwerkapparaten (zoals je router) en apparaten in je netwerk die compatibel zijn met Sustainable Family;
  • opnieuw instelbare apparaat-id’s (ook wel advertentie-id’s genoemd), zoals op mobiele apparaten, tablets en apparaten voor streaming media die dergelijke id’s bevatten (zie het onderstaande gedeelte ‘Cookies en internetadvertenties’ voor meer informatie);
  • apparaat- en software-eigenschappen (zoals type en configuratie), informatie over de verbinding, met inbegrip van type (wifi, mobiel), statistieken over bekeken pagina’s, doorverwijzende bron (bijvoorbeeld doorverwijzings-URL’s), IP-adres (dat je algemene locatie aangeeft, zoals je stad, staat/provincie en postcode), browsergegevens en standaardgegevens uit het weblogboek;
  • gegevens die worden verzameld via het gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën, met inbegrip van reclamegegevens (zoals informatie over de beschikbaarheid en de levering van advertenties, de URL van de website, en de datum en tijd). (Zie het gedeelte ‘Cookies en internetadvertenties’ voor meer informatie.)
 • Informatie uit andere bronnen: We verkrijgen ook informatie uit andere bronnen. We beschermen deze gegevens op de wijze zoals is beschreven in deze Privacyverklaring en houden ons daarbij aan bijkomende beperkingen die door de bron van de informatie zijn gesteld. Deze bronnen kunnen in de loop der tijd verschillen, maar voorbeelden zijn:
  • dienstverleners die ons helpen een locatie te bepalen op basis van je IP-adres voor diverse toepassingen overeenkomstig deze Privacyverklaring, zoals aanpassing van onze dienst;
  • verleners van beveiligingsdiensten die ons gegevens verstrekken om onze systemen te beveiligen, fraude te voorkomen en de veiligheid van Sustainable Family-accounts te helpen beschermen;
  • verleners van betalingsdiensten die ons betalings- of saldogegevens of bijgewerkte betalingsgegevens verstrekken op basis van hun relatie met jou;
  • openbaar toegankelijke bronnen, zoals openbaar toegankelijke bijdragen op socialmediaplatforms en gegevens uit openbare databases waarin IP-adressen worden gekoppeld aan internetproviders;

Gebruik van gegevens

We gebruiken de gegevens om onze diensten en marketingactiviteiten te leveren, te analyseren, te beheren, te verbeteren en te personaliseren, je registratie, bestellingen en betalingen te verwerken en met je te communiceren over deze en andere onderwerpen. We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om:

 • je aangepaste en gepersonaliseerde kijkaanbevelingen te doen voor content waarvan wij denken dat ze interessant voor je zijn (gezamenlijk ‘content’);
 • je algemene geografische locatie te bepalen (zoals je stad, staat/provincie en postcode);
 • gelokaliseerde content te kunnen bieden;
 • je internetprovider te bepalen zodat we kunnen helpen bij netwerkproblemen (we gebruiken ook samengevoegde gegevens van internetproviders voor operationele en zakelijke doeleinden);
 • ons te helpen snel en efficiënt te reageren op vragen en verzoeken;
 • de beschikbaarstelling van de Sustainable Family-dienst aan leden en de informatieverstrekking aan niet-leden over de beschikbaarheid van de Sustainable Family-dienst te coördineren op basis van jouw specifieke relatie met de Partner;
 • onze systemen te beschermen, fraude te voorkomen en de veiligheid van Sustainable Family-accounts te helpen beschermen;
 • illegale of vermoedelijk illegale activiteiten, zoals fraude, te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven (bijvoorbeeld door te bepalen of en voor welke registratieaanbiedingen bij Sustainable Family je in aanmerking komt en of een bepaald apparaat mag worden gebruikt voor het account in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden);
 • onze doelgroep te analyseren en inzicht hierin te krijgen, onze dienst te verbeteren (waaronder het gebruik van onze gebruikersinterface en de prestaties van onze dienst) en de selectie en de levering van content en aanbevelingsalgoritmen te optimaliseren;
 • met je te communiceren over onze dienst zodat we je nieuws over Sustainable Family, informatie over nieuwe functies en content op Sustainable Family, en speciale aanbiedingen, promotionele bekendmakingen en consumentenenquêtes kunnen sturen en je te helpen met operationele verzoeken, zoals verzoeken voor het resetten van wachtwoorden. Deze berichten kunnen via diverse methoden worden verzonden, zoals e-mail, pushmeldingen, tekstberichten, kanalen voor onlineberichten, en communicatie via afgestemde id’s (zie onderstaande beschrijving). Raadpleeg het gedeelte ‘Je keuzes’ van deze Privacyverklaring als je wilt weten hoe je je communicatievoorkeuren instelt of wijzigt en als je meer wilt weten over communicatie via afgestemde id’s.

Ons aanbevelingssysteem voor content probeert te voorspellen wat je graag wilt kijken wanneer je inlogt. Met ons aanbevelingssysteem voor content worden echter geen sociaal-demografische gegevens (zoals gender of etnische afkomst) afgeleid of aan je gekoppeld.

Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de in deze Privacyverklaring beschreven persoonsgegevens hangt af van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen en gebruiken. Normaal gesproken verzamelen we je persoonsgegevens als we deze nodig hebben om een overeenkomst met jou na te komen (zoals levering van onze diensten), als we een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking en dit belang niet ondergeschikt is aan jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden op het gebied van de gegevensbescherming (bijvoorbeeld onze activiteiten op het gebied van direct marketing overeenkomstig jouw voorkeuren) of als we over je toestemming beschikken om dit te doen (bijvoorbeeld voor je deelname aan bepaalde activiteiten waarmee we inzichten van klanten verzamelen, zoals enquêtes en focusgroepen). In sommige gevallen zijn we mogelijk ook wettelijk verplicht om je persoonsgegevens te verzamelen of hebben we deze anderszins nodig om jouw wezenlijke belangen of die van iemand anders te beschermen (bijvoorbeeld om betalingsfraude te voorkomen of je identiteit te bevestigen).

Delen van gegevens met derden

We delen je gegevens alleen met derden voor bepaalde doeleinden, zoals hieronder is beschreven:

 • Dienstverleners: We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten (‘Dienstverleners’) om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen deze diensten aan jou te leveren. We gebruiken bijvoorbeeld Dienstverleners om marketing-, advertentie-, communicatie-, beveiligings-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, onze dienst aan te passen, te personaliseren en te optimaliseren, bankrekening- of saldogegevens te verstrekken, creditcardtransacties of andere betaalmiddelen te verwerken, klantenservice te leveren, informatie te analyseren en te verbeteren (waaronder informatie over de interactie van gebruikers met onze dienst) en consumentenenquêtes te verwerken. Het is mogelijk dat deze Dienstverleners bij de verlening van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alléén toestemming om je persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten (met inbegrip van het onderhoud en de verbetering van hun diensten).
 • Partners: Zoals hierboven is beschreven, heb je mogelijk een relatie met een of meer van onze Partners. In dat geval kunnen we bepaalde gegevens met hen delen om de levering van de Sustainable Family-dienst aan leden en de informatieverstrekking over de beschikbaarheid van de Sustainable Family-dienst te coördineren. Afhankelijk van welke Partnerdiensten je gebruikt, kunnen we bijvoorbeeld gegevens delen:
  • om Partners in staat te stellen prepaidacties te organiseren of de betaling voor de Sustainable Family-dienst te incasseren en met ons te verrekenen;
  • met Partners die een platform voor spraakondersteuning beheren waarmee je onze dienst kunt gebruiken via spraakopdrachten;
  • zodat je suggesties voor content en functies van de Sustainable Family-dienst kunt ontvangen in de gebruikersinterface van de Partner. Voor leden zijn deze suggesties onderdeel van de Sustainable Family-dienst en deze kunnen aangepaste en gepersonaliseerde kijkaanbevelingen bevatten.
 • Promotionele aanbiedingen: We kunnen gezamenlijke promoties of programma’s aanbieden waaraan je alleen kunt deelnemen als we je gegevens delen met derden. Bij dergelijke promoties kunnen we je naam en andere gegevens delen zodat de promotie kan worden uitgevoerd. Deze derden zijn verantwoordelijk voor hun eigen privacybeleid.
 • Bescherming van Sustainable Family en anderen: Sustainable Family en haar Dienstverleners kunnen je persoonsgegevens en andere gegevens delen met derden of anderszins gebruiken als wij of zij redelijkerwijs van mening zijn dat het delen met derden nodig is om (a) toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van overheden na te leven, (b) naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, waaronder onderzoek naar potentiële overtredingen hiervan, (c) illegale of vermeende illegale activiteiten (waaronder betalingsfraude) alsmede technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken of (d) schending van rechten, eigendom of veiligheid van Sustainable Family, gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals wettelijk vereist is of is toegestaan.
 • Fusies en overnames: In verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen dragen we gegevens over, waaronder persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te respecteren op een wijze die aansluit bij onze Privacyverklaring.

Wanneer we gegevens delen en daarbij persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte en naar andere regio’s met een uitgebreide wetgeving inzake gegevensbescherming, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacyverklaring en zoals is toegestaan op grond van de toepasselijke privacywetgeving. Met name nemen we waar nodig verschillende contractuele, organisatorische en technische beschermingsmaatregelen voor dergelijke doorgiftes, met inbegrip van overeenkomsten voor gegevensbescherming/modelcontracten (klik hier als je deze wilt bekijken), technische beschermingsmaatregelen zoals versleuteling, en hebben wij procedures om buitensporige of onwettige verzoeken van overheidsinstellingen aan te vechten.

Je kunt er ook voor kiezen om je gegevens op de volgende manieren openbaar te maken:

 • bepaalde delen van onze dienst kunnen een functie bevatten waarmee je gegevens kunt delen via e-mail, tekstberichten, social media of andere applicaties voor delen door gebruik te maken van de applicaties en apps op je smart apparaat;
 • met plug-ins voor social media en soortgelijke technologieën kun je gegevens delen;

Plug-ins en applicaties voor social media worden beheerd door de sociale netwerken zelf en vallen onder hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Je keuzes

E-mail en tekstberichten. Als je bepaalde berichten niet meer van ons wilt ontvangen per e-mail of tekstbericht, kun je naar het gedeelte ‘Account’ van onze website gaan en onder de optie ‘Instellingen voor communicatie’ ongewenste items uitvinken. Je kunt ook in de e-mail op de link ‘Uitschrijven’ klikken of het tekstbericht beantwoorden met ‘STOP’ (of anderszins beantwoorden zoals is aangegeven in het bericht). Je kunt je niet uitschrijven voor onze dienstgerelateerde communicaties, zoals berichten over je accounttransacties.

Pushmeldingen. Je kunt ervoor kiezen om mobiele pushmeldingen te ontvangen van Sustainable Family. Op sommige besturingssystemen van apparaten word je automatisch aangemeld voor meldingen. Als je naderhand besluit dat je deze meldingen niet meer wilt ontvangen, kun je deze uitschakelen in de instellingen van je mobiele apparaat. We bieden ook pushmeldingen aan in bepaalde webbrowsers. Als je ermee instemt om deze meldingen te ontvangen en naderhand besluit dat je deze meldingen niet meer wilt ontvangen, kun je ze uitschakelen in de instellingen van je browser.

Communicatie via afgestemde id’s van Sustainable Family. Bij sommige websites en apps van derden kunnen we onze leden benaderen met onlineaanbiedingen voor onze titels en diensten door een id met privacybescherming naar de derden te sturen. Een id met privacybescherming betekent dat we de gegevens (zoals een e-mailadres of telefoonnummer) zodanig converteren dat de oorspronkelijke gegevens worden verborgen. De derden vergelijken de id met privacybescherming met id’s in de database. Er is alleen sprake van een match als je dezelfde id hebt gebruikt (zoals een e-mailadres) met Sustainable Family en de derden. Als er een match is, kan Sustainable Family al dan niet ervoor kiezen om een bepaald promotiebericht via de website of app van deze derden naar jou te sturen en kan Sustainable Family de effectiviteit van webadvertenties optimaliseren en beter meten. Je kunt je uitschrijven via het gedeelte ‘Marketingberichten’ in het gedeelte ‘Account’ van onze website.

Gedragsgerichte reclame. Gedragsgerichte reclame is reclame die wordt geselecteerd op basis van je gebruik en/of interacties met verschillende niet-gelieerde apps of websites van derden op het internet (gedragsgerichte reclame). Sustainable Family kan reclame voor haar diensten met behulp van gedragsgerichte reclame en als je een browser gebruikt, dan kunnen bepaalde cookies en webbeacons worden gebruikt om informatie te verzamelen om je vermoedelijke interesses te helpen bepalen. Als je een mobiel apparaat, een tablet of een apparaat voor streaming media met een opnieuw instelbare apparaat-id gebruikt, kan deze id worden gebruikt om je mogelijke interesses te bepalen. Meer informatie over je keuzes over gedragsgerichte reclame van Sustainable Family vind je hieronder in het gedeelte ‘Cookies en internetadvertenties’.

Communicatie via afgestemde id’s. Bij sommige websites en apps van derden kunnen we onze leden benaderen met onlineaanbiedingen voor onze titels en diensten door een id met privacybescherming naar de derden te sturen. Een id met privacybescherming betekent dat we de gegevens (zoals een e-mailadres of telefoonnummer) zodanig converteren dat de oorspronkelijke gegevens worden verborgen. De derden vergelijken de id met privacybescherming met id’s in de database. Er is alleen sprake van een match als je dezelfde id hebt gebruikt (zoals een e-mailadres) met Sustainable Family en de derden. Als er een match is, kan Sustainable Family al dan niet ervoor kiezen om een bepaald promotiebericht via de website of app van deze derden naar jou te sturen en kan Sustainable Family de effectiviteit van webadvertenties optimaliseren en beter meten. Je kunt je uitschrijven via het gedeelte ‘Marketingberichten’ in het gedeelte ‘Account’ van onze website.

Cookies en internetadvertenties

Wij en onze Dienstverleners gebruiken cookies en andere technologieën (zoals webbeacons) en opnieuw instelbare apparaat-id’s voor diverse doeleinden. We willen je op de hoogte houden van ons gebruik van deze technologieën, dus in dit gedeelte leggen we uit wat voor technologieën we gebruiken, wat deze doen en welke keuzes je hebt ten aanzien van het gebruik hiervan.

Cookies en soortgelijke technologieën, webbeacons en opnieuw instelbare apparaat-id’s

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die meestal worden opgeslagen op je apparaat wanneer je op websites bladert en onlinediensten gebruikt. We gebruiken andere technologieën, zoals browseropslag en plug-ins (bijvoorbeeld HTML5, IndexedDB en WebSQ). Net zoals bij cookies kunnen met deze technologieën kleine gegevensfragmenten worden opgeslagen op je apparaat. Webbeacons (ook ‘clear gifs’ of ‘pixel tags’ genoemd) werken vaak in combinatie met cookies. De effectiviteit van dergelijke webbeacons neemt in veel gevallen af als de gerelateerde cookies worden geweigerd.

Als je de Sustainable Family-app gebruikt op een mobiel apparaat, tablet of apparaat voor streaming media, kunnen we een opnieuw instelbare apparaat-id verzamelen vanaf je apparaat. Opnieuw instelbare apparaat-id’s (ook wel advertentie-id’s genoemd) lijken op cookies en zijn te vinden op veel mobiele apparaten en tablets (zoals de ‘Identifier for Advertisers’ (IDFA) op Apple iOS-apparaten en de ‘Google Advertising ID’ op Android-apparaten) en op bepaalde apparaten voor streaming media. Net als cookies worden opnieuw instelbare apparaat-id’s gebruikt om onlineadvertenties relevanter te maken en ten behoeve van analyse en optimalisatie.

Waarom gebruikt Sustainable Family deze technologieën?

We gebruiken deze typen technologieën om diverse redenen, bijvoorbeeld om je eenvoudig toegang te bieden tot onze diensten door je te onthouden wanneer je terugkeert; om het gebruik van onze diensten mogelijk te maken, te analyseren, te begrijpen en te verbeteren; om onze voorwaarden te handhaven en fraude te voorkomen; om prestaties van de website te verbeteren, en verkeer en acties van bezoekers op onze website te bewaken; en om onze marketing of reclame te leveren en af te stemmen, en om inzicht te krijgen in interacties met onze e-mails, marketing en webadvertenties op websites van derden.

Zie de onderstaande informatie als je wilt weten hoe we cookies en opnieuw instelbare apparaat-id’s gebruiken:

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze website of onlinedienst aan te kunnen bieden. Wij en onze Dienstverleners gebruiken bijvoorbeeld deze cookies om onze leden te verifiëren en te identificeren wanneer ze onze websites en apps gebruiken zodat we onze dienst aan hen kunnen leveren. Ze helpen ons ook bij de handhaving van onze Gebruiksvoorwaarden, de voorkoming van fraude en de beveiliging van onze dienst.
 • Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we je beleving op de Sustainable Family-website aanpassen en verbeteren. Ze helpen ons bijvoorbeeld om je voorkeuren te onthouden en om te voorkomen dat je eerder verstrekte gegevens opnieuw moet invoeren (bijvoorbeeld wanneer je je registreert). We kunnen deze cookies ook gebruiken om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Sustainable Family-dienst door onze bezoekers (zoals populaire pagina’s, aantallen conversies, kijkpatronen en doorklikgegevens), zodat we onze dienst kunnen verbeteren en personaliseren, en marktonderzoek kunnen verrichten. Als dergelijke cookies worden verwijderd, wordt mogelijk de functionaliteit van onze dienst beperkt.
 • Advertentiecookies en opnieuw instelbare apparaat-id’s: Deze cookies en opnieuw instelbare apparaat-id’s gebruiken informatie over je gebruik van deze en andere websites en apps alsmede je reactie op advertenties en e-mails zodat je relevantere advertenties te zien krijgt en ten behoeve van analyse en optimalisatie.

Wanneer we onze diensten adverteren op andere websites of apps kunnen sommige van de websites of apps waar we adverteren, alsmede bedrijven voor advertentietechnologie die we gebruiken om onze advertenties aan te schaffen, te leveren, te optimaliseren en/of te meten (gezamenlijk ‘Advertentiepartners’) informatie van ons ontvangen als onderdeel van onze campagnetargeting, metingen en optimalisatie (bijvoorbeeld stappen die worden voltooid tijdens de registratie en het bezoeken van de website, of gegevens over het openen/installeren van de app).

Dit type gegevens wordt vaak gebruikt om de effectiviteit van advertentiecampagnes te beoordelen en deze te optimaliseren door toe te staan dat Advertentiepartners zien wanneer iemand die een advertentie heeft bekeken, zich later heeft geregistreerd voor onze dienst. Ook gebruiken we dit type gegevens vaak om ervoor te zorgen dat we mensen niet in advertenties vragen om zich te registreren voor de Sustainable Family-dienst terwijl ze Sustainable Family al gebruiken.

Sustainable Family heeft contractuele en technische maatregelen genomen om te voorkomen dat Advertentiepartners toegang hebben tot gegevens over specifieke titels die je selecteert, URL’s die je bezoekt of series die je hebt gekeken via onze dienst. We delen geen gegevens over titels die je hebt geselecteerd, of content die je hebt gekeken via onze dienst.

Hoe kan ik een keuze maken ten aanzien van deze technologieën?

 • Een keuze maken ten aanzien van cookiesKlik hier als je wilt weten welke cookies worden ingesteld via onze website en welke andere vormen van onlinetracking worden gebruikt (waaronder door derden verzamelde gegevens over je activiteiten online op websites van derden of op onlineservices voor gedragsgerichte onlineadvertenties) en als je wilt kiezen welke cookies je toestaat. Momenteel reageren we niet op DNT-signalen (Do Not Track) van webbrowsers.
 • Een keuze maken ten aanzien van opnieuw instelbare apparaat-id’sAls je je wilt uitschrijven voor gedragsgerichte advertenties van Sustainable Family in verband met opnieuw instelbare apparaat-id’s op een mobiel apparaat, een tablet of een apparaat voor streaming media, kun je dat doen door de betreffende instelling te configureren op je apparaat (meestal onder ‘privacy’ of ‘advertenties’ in de instellingen van je apparaat). Mogelijk zie je nog steeds Sustainable Family-advertenties op je apparaat, maar ze worden niet geselecteerd op basis van je mogelijke interesses.
 • Een keuze maken ten aanzien van zelfregulerende programma’sSustainable Family ondersteunt de volgende zelfregulerende programma’s, die aanvullende privacyopties bieden voor gedragsgerichte advertenties:
 • Een keuze maken ten aanzien van andere technologieënJe kunt op een aantal manieren een keuze maken ten aanzien van technologieën die op cookies lijken, zoals browseropslag en plug-ins (bijvoorbeeld HTML5, IndexedDB en WebSQ). Veel populaire webbrowsers bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om de browseropslag te wissen, meestal in het gedeelte met instellingen of voorkeuren. Raadpleeg de Help-functie of het ondersteuningsgedeelte van je browser als je hierover meer wilt weten. Andere technologieën, zoals Silverlight-opslag, kunnen worden gewist vanuit de applicatie.

Je gegevens en rechten

Je kunt een verzoek indienen om toegang tot je persoonsgegevens te verkrijgen of onjuiste persoonsgegevens die we over jou hebben, te corrigeren of bij te werken. Je kunt ons ook vragen om persoonsgegevens die we over jou hebben, te verwijderen.

Wanneer je het gedeelte ‘Account’ van onze website bezoekt, kun je diverse gegevens over je account inzien en bijwerken, zoals je contactgegevens, je betalingsgegevens voor Sustainable Family en diverse gerelateerde gegevens over je account (zoals de content die je hebt bekeken en beoordeeld). Je moet zijn ingelogd voor toegang tot het gedeelte ‘Account’.

Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens, ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, of verzoeken om je persoonsgegevens over te dragen. Als we je persoonsgegevens met je toestemming hebben verzameld en verwerkt, mag je je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als je je toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die we voorafgaand aan de intrekking hebben uitgevoerd en op verwerking van je persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. Je hebt het recht om een klacht over onze verzameling en ons gebruik van je persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming. Ons hoofdkantoor in de Europese Unie is gevestigd in België.

Opslag van gegevens: We bewaren gegevens zoals vereist of toegestaan volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld om te voldoen aan je keuzes, voor onze facturerings- en administratiedoeleinden, en voor de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring. Met name bewaren we gegevens voor onze legitieme belangen en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het uitvoeren, onderhouden en verbeteren van onze diensten, het naleven van onze wettelijke verplichtingen, en het uitoefenen van onze wettelijke rechten en verhaalsmogelijkheden, met inbegrip van afdwinging van onze gebruiksvoorwaarden. Onze opslag van gegevens is gebaseerd op veel factoren, zoals je relatie met Sustainable Family (of je bijvoorbeeld momenteel lid van Sustainable Family bent), de aard van de gegevens, de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en de verdediging of oplossing van feitelijke of verwachte juridische vorderingen. We nemen redelijke maatregelen om persoonsgegevens op een veilige manier te vernietigen of te anonimiseren wanneer ze niet meer nodig zijn.

Beveiliging

We nemen redelijke administratieve, logische, fysieke en bestuursmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang, gebruik en wijzigingen. Deze maatregelen zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij de risico’s rond de verwerking van je persoonsgegevens.

Andere websites, platforms en applicaties

De Sustainable Family-dienst kan worden geleverd via andere platforms en/of gebruikmaken van functies (zoals de weergave van socialmediacontent, of het aanbieden van spraakbesturing) van platforms van derden of kan links naar websites bevatten die worden beheerd door derden die een ander beleid voor de verwerking van gegevens hebben dan wij. Je kunt bijvoorbeeld toegang tot de Sustainable Family-dienst krijgen via platforms zoals spelcomputers, smart-tv’s, mobiele apparaten, settopboxen en een aantal andere apparaten met een internetverbinding. Deze websites en platforms hebben elk hun eigen privacy- of gegevensbeleid, privacyverklaring, kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden. We adviseren je om deze goed door te lezen. Bovendien kun je applicaties van derden tegenkomen die interageren met de Sustainable Family-dienst.

Kinderen

Je moet minimaal achttien jaar zijn om je te abonneren op de Sustainable Family-dienst. Minderjarigen mogen de dienst alleen gebruiken met de betrokkenheid, onder het toezicht en na goedkeuring van een ouder of voogd.

Jaarabonnement refund policy

Opzegging van Jaarabonnement

Indien u besluit uw jaarabonnement bij Sustainable Family op te zeggen, vragen wij u vriendelijk ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, uiterlijk 10 dagen voor het einde van uw abonnementsjaar. Dit stelt ons in staat om de nodige administratieve procedures uit te voeren en ervoor te zorgen dat uw opzegging correct wordt verwerkt.

Opzeggingskosten

Indien u ervoor kiest om uw jaarabonnement binnen 10 dagen na het aangaan ervan op te zeggen, brengen wij een opzeggingsvergoeding van 40 euro in rekening. Deze vergoeding dekt administratieve kosten en andere gerelateerde uitgaven die ontstaan bij het verwerken van de opzegging.

Betaling van de Opzeggingsvergoeding

De opzeggingsvergoeding wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag, indien van toepassing, nadat de opzegging is verwerkt. De betaling van de opzeggingsvergoeding dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de opzegging.

Uitzonderingen

In gevallen van overmacht of bijzondere omstandigheden kan Sustainable Family overwegen de opzeggingsvergoeding te herzien. Verzoeken om uitzonderingen dienen schriftelijk te worden ingediend en worden beoordeeld op basis van redelijkheid en billijkheid.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We werken deze Privacyverklaring regelmatig bij om te kunnen blijven voldoen aan wijzigingen in de juridische, wettelijke en operationele vereisten. We kondigen dergelijke wijzigingen (inclusief de ingangsdatum) aan in overeenstemming met de wet. Als je de Sustainable Family-dienst blijft gebruiken nadat deze updates van kracht zijn geworden, betekent dit dat je deze wijzigingen erkent en (zoals van toepassing) accepteert. Als je wijzigingen van deze Privacyverklaring niet wilt erkennen of accepteren, kun je het gebruik van de Sustainable Family-dienst stopzetten.

Word gratis lid

Word lid

sustainable family logo

Topics