Tijger maakt opmerkelijke comeback

Goed nieuws voor onze grote gestreepte katachtige vriend. Volgens een nieuwe beoordeling van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) is de wereldtijgerpopulatie stabiel. Nog beter: waarschijnlijk zal hij zelfs toenemen. 

Volgens het laatste rapport van de IUCN is de tijgerpopulatie in zeven jaar tijd met maar liefst 40% gegroeid. In 2015 waren er 3.200 tijgers en in 2022 mogelijks zo’n 4.500. Een pak meer dus en dat is opmerkelijk. Het is de eerste groei in decennia. “Deze nieuwe informatie is een enorm keerpunt voor een soort die op de rand van uitsterven staat”, aldus de wereldwijde organisatie voor de bescherming van wilde katten, Panthera. 

Sinds 1968 wordt de status van de tijger om de paar jaar opnieuw beoordeeld, omdat hij nog steeds als bedreigd wordt geclassificeerd. Deze nieuwe recente beoordeling classificeert de tijger wel nog steeds als bedreigd, maar het blijft goed nieuws. 

“Het is de eerste keer dat we een beter idee hebben van de status van de populaties in het hele verspreidingsgebied van de soort en dat we begrijpen hoe verschillende belangrijke populaties het doen,” vertelt Abishek Harihar, adjunct-directeur van het tijgerprogramma van Panthera. ”Dit heeft ons laten zien dat de populatie groter is, dan we eerder hadden geschat op basis van uitgebreide onderzoeken.”

Global Tiger Recovery Program

Sinds de eerste beoordeling van Tiger Conservation Landscapes in 1998, hebben overheden en non-profit groepen gewerkt aan een beter begrip van tijgerpopulaties en zich gericht op bescherming. 

Vanaf 2010 hebben veel regeringen zich verbonden aan het Global Tiger Recovery Program. Het doel was om de snelle daling van de tijgerpopulatie te keren en te streven naar een verdubbeling van het aantal wilde tijgers wereldwijd – tot ten minste 6000 dieren in 2022. 

Het doel werd niet gehaald en wetenschappers en leiders in de landen waar de tijger voorkomt, zullen later dit jaar bijeenkomen voor een tweede Global Tiger Summit om een nieuw 12-jarig herstelplan voor de soort op te stellen.

Betere rapportagemethoden

Volgens de nieuwe schatting zijn er tussen 3.725 en 5.578 wilde tijgers in Azië. Met een gemiddelde van 4.500 tijgers, waarvan naar schatting ongeveer 3.140 volwassen.

De tijgers in Zuid-Azië vertegenwoordigen 76% van de tijgerpopulatie in de wereld. De tijgers in dit gebied zijn gegroeid, vooral in India en Nepal. Volgens het rapport zijn de populatiecijfers in Noordoost-Azië overwegend stabiel in Rusland en nemen zij waarschijnlijk toe langs de grens met China. De situatie is het slechtst in Zuidoost-Azië, waar het aantal tijgers sinds de eeuwwisseling is gedaald in Cambodja, Laos en Vietnam.

De toegenomen aantallen zijn wellicht ook enigszins te danken aan betere rapportagemethoden. Panthera wijst erop dat wetenschappers zelfs 15 jaar geleden nog gissingen deden bij het schatten van tijgeraantallen. Latere verbeteringen, zoals betere cameraval-technologie, genetische tests en meer rangers die de dieren volgen, hebben een grote impact gehad op de manier waarop de dieren nauwkeurig in de gaten worden gehouden.

In het verleden werd bij beoordelingen soms gebruik gemaakt van zeer conservatieve populatieschattingen of werden de tijgeraantallen onderschat. Door die lage cijfers is het niet verwonderlijk dat populatieschattingen zoals die nu bekend zijn gemaakt, een toename te zien geven.

“De schattingen van de populatie voor deze beoordeling zijn voornamelijk afkomstig van onderzoeken door regeringen en niet-gouvernementele organisaties [NGO’s] in het hele verspreidingsgebied van de tijger,” zegt Harihar. “In de eerste plaats hebben de inspanningen van regeringen en NGO’s geleid tot een van de breedste dekking van het verspreidingsgebied van de soort. Met de vooruitgang van de methoden en een groter gebruik van deze betrouwbare veld- en analysetechnieken, hebben we nu een meer omvattend inzicht in de tijgerpopulaties.” 

Stappen voor instandhouding

Wetenschappers wijzen erop dat het van cruciaal belang is de inspanningen voor het behoud van de soort voort te zetten. Tijgers blijven bedreigd en er is sprake van een aanzienlijke achteruitgang gedurende de laatste drie generaties. De ondersoorten Maleise en Sumatraanse tijgers staan op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten.

“Deze achteruitgang is te wijten aan het verlies van habitats en het stropen van tijgers en hun prooien, en deze bedreigingen bestaan nog steeds in verschillende delen van het verspreidingsgebied van de tijger,” zegt Harihar. “Terwijl we vooruitgang boeken in delen van zijn verspreidingsgebied, waaronder Zuid- en Noordoost-Azië, worden tijgerpopulaties in Zuidoost-Azië nog steeds met uitsterven bedreigd.”

Naast stroperij worden tijgers bedreigd door habitatverlies en -defragmentatie en door sterfte als gevolg van vergeldingsacties na het doden van vee of mensen.

John Goodrich, hoofdwetenschapper en programmadirecteur van Panthera, zegt te verwachten dat tijgers bij de volgende IUCN-evaluatie, die over zeven tot tien jaar zal plaatsvinden, opnieuw als “kwetsbaar” zullen worden geclassificeerd, wat een stap verder van uitsterven is.

John Goodrich

“Hoewel er nog steeds een enorme hoeveelheid bescherming en financiering nodig is voordat we kunnen zeggen dat de missie volbracht is, wijzen deze cijfers op een voorheen onbegrijpelijke stabiliteit van de wereldwijde tijgerpopulatie, en zelfs op een toename in sommige beschermde gebieden,” zegt Goodrich.

“Dit is niets minder dan een keerpunt in de geschiedenis van de soort, des te opmerkelijker gezien de overweldigende bedreigingen waarmee tijgers om de haverklap te maken krijgen.”

Bron: Threehugger

Verwante Artikelen

Hup, hup: tijd voor een menstruatiecup!

Heb je al gehoord van de menstruatiecup? Het is een milieubewust alternatief voor tampons en maandverband. Waarom je een alternatief zou nodig hebben voor die twee? Omdat niet alleen plastic flesjes en verpakkingen een probleem zijn voor het milieu. Ook tampons komen terecht in onze oceanen en verspreiden zo microplastics. Wist je bijvoorbeeld dat het doorsnee maandverband voor maar liefst 90% uit plastic bestaat? Overschakelen naar een afvalvrij alternatief is dus zeker geen slecht idee. Je vraagt je af hoe zo’n cup werkt? Of die wel veilig is voor daarbeneden en hoe je die weer proper maakt? Hieronder alle antwoorden! 

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties